Nếu bạn muốn:  1/ vô Diễn Đàn: bấm "Xưỡng CN" bên trái,  2/ trở về Web Site: bấm lên đầu trang.

 

 

Hội Ái Hữu Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ

 

 

Sau hơn 30 năm tứ tán vì biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, khoảng 120 cựu sinh viên, cựu nhân viên Ban Giám Đốc/ Giảng Huấn, và thân hữu từ khắp nơi trên thế giới đã rất vui mừng được gặp lại nhau trong kỳ Đại Hội đầu tiên được tổ chức tại San Jose, California vào ngày 2 tháng 6 năm 2006.

 

Đại Hội lần thứ nhất nầy cũng còn để kỷ niệm trường QG Kỹ Sư Công Nghệ thân yêu của chúng ta đã được thành lập đúng 50 năm trước đó. Chính trong kỳ đại hội nầy, đại đa số các tham dự viên đã đồng ý thành lập Hội Ái Hữu Trường QG Kỹ Sư Công Nghệ để gìn giử mối liên lạc và tương trợ lẩn nhau giữa quý thầy cô, cựu sinh viên, thân nhân, và thân hữu.

 

Đại Hội đã đề cử quý anh Nguyễn Sáu CN6, Ngô Lương Phú CN8, và Nguyễn Đắc Ứng CN13 vào Ban Dự Thảo để soạn thảo bản Điều Lệ, cũng như để đón nhận Hội Viên.

 

Qua nhiều lần sửa đổi dựa theo các ý kiến đóng góp xây dựng, bản Điều Lệ đã được thông qua tại buổi họp Tiền Đại Hội Kỳ 2 ở Washington, DC ngày 17 tháng 8 năm 2007. Tính đến tháng 9 năm 2007, Hội đã đón nhận được 82 hội viên.

 

Sau đây là Ban Điều Hành đại diện cho Hội trong Nhiệm Kỳ Đầu Tiên, 2007-2009:

 

1/ Hội Trưởng: anh Trần Kiêm Cảnh CN3, Cựu GĐ

2/ Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Đắc Ứng CN13

3/ Thủ Quỹ: anh Nguyễn Sáu CN6

 

Nhờ sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người mà ngày hôm nay chúng ta đã thành công trong việc "Nối Lại Vòng Tay" của Công Nghệ ngày xưa!

 

 

USA, Tháng 9 năm 2007

www.kysucongnghe.net

 

 

Quý vị cựu nhân viên Ban Giám Đốc, Ban Giảng Huấn, cựu Sinh Viên Trường QG KSCN muốn gia nhập Hội, xin vui lòng email về: kysucongnghe@yahoo.com

 

Xin mời quý vị và các bạn vô xem bài vở, tin tức, và hình ảnh sinh họat tại:

www.kysucongnghe.net

www.kysucongnghe.net/forum