Ban Điều Hành Hội Ái Hữu Trường QG KSCN

(Nhiệm Kỳ 5: 2015-2017)

   

1

Hội Trưởng: anh Nguyễn Hùng Quân CN17

2

Phó Hội Trưởng: anh Đỗ Quốc Hy CN18

3

Tổng Thư Ký: anh Phạm Văn Hiếu CN18

4

Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11

   

5

Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ

6

Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ

7

Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

   

 

 

Danh Sách Hội Viên Hội Ái Hữu Trường QG KSCN

(15 tháng 9 năm 2008)

 

     

1

Bùi Tiến Rũng, cựu GĐ

rtbui@uqac.ca

2

Phùng Văn Bộ, GS

phungvanbo@yahoo.com

3

Nguyễn Hoàng Sang, GS

jshnguyen@sky.com

4

Nguyễn Hàn Tý, GS

tyhnguyen1@yahoo.com

     

5

Trần Thế Can, CN1

trthcan37@yahoo.com

6

Lê Quang Chất CN1

chatquangle_99@yahoo.com

7

Nguyễn Năng Cường CN1

phuoccuong@hotmail.com

8

Lê Văn Dĩnh CN1

dinhvanle@yahoo.com

9

Vũ Hữu Doanh CN1

doanh_vu@yahoo.com

10

Phạm Quang Đẩu CN1

duahoa@aol.com

11

Chị Nguyễn Thành Đức CN1

yvettehuynh@hotmail.com

12

Bùi Ngọc Hảo CN1

Lymn@aol.com

13

Sầm Bửu Sơn CN1

sonbsam@yahoo.com

14

Nguyễn Văn Quang CN1

quang95129@yahoo.com

15

Nguyễn Văn Tân CN1

ntanhoa@yahoo.com

16

Quách Thị Thu CN1

quachthithukscn@yahoo.com

17

Tôn Thất Tiêu CN1

tonthat@9online.fr

18

Mai Thanh Tra CN1

 
     

19

Nguyễn Võ Đức CN2

duc.van@sympatico.ca

20

Trương Tiến Huân CN2

hohuan98@yahoo.com

21

Lê Thanh Tân Vân CN2

vle@veytec.com

22

Nguyễn Đôn Xuân CN2

nguyendonxuan@yahoo.com

     

23

Trần Kiêm Cảnh CN3, cựu GD

kiemcanhtran@yahoo.fr

24

Nguyễn Hà Đoàn CN3

từ trần

25

Lê Minh Quân CN3

quanmle@yahoo.com

26

Nguyễn Hữu Tấn CN3

tanng2006@yahoo.com

27

Lâm Dân Truờng CN3

từ trần

     

28

Nguyễn Văn Chưởng CN4

từ trần

29

Huỳnh Thạnh Đức CN4

ducthanhuynh@yahoo.com

30

Nguyễn Đình Thuận CN4

thuannd@hotmail.com

31

Chị Huỳnh Thu Toàn CN4

anhvohuynh@gmail.com

     

32

Đào Hữu Hạnh CN5

bronsonhd@yahoo.com

33

Nguyễn Văn Diệp CN5

nvandiep@yahoo.com

34

Nguyễn Minh Nhựt CN5

nhutmn1439@yahoo.ca

35

Nguyễn Đôn Phú CN5

donnguyen88@yahoo.com

     

36

Nguyễn Sáu CN6

sau.nguyen@gmail.com

37

Phạm Xuân Thời CN6

ngonmtl@yahoo.ca

38

Trần Văn Thuận CN6

thuan_uyen@yahoo.com

     

39

Ung Văn Hổ CN7

vanhoung@rogers.com

40

Nguyễn Thành Ngưu CN7

nguu55@yahoo.com

41

Tạ Anh Võ CN7

vochauta@tampabay.rr.com

     

42

Ngô Đức Chính CN8

cdngo45@yahoo.com

43

Lê Hoàng Giáo CN8

giaole42@yahoo.com

44

Huỳnh Thanh Hòa

hoahuynhtx@yahoo.com

45

Nguyễn Đình Lâm CN8

Lam.Nguyen@escg.jacobs.com

46

Ngô Lương Phú CN8

phuloingo@hotmail.com

47

Nguyễn Kim Qúy CN8

kimquy39@hotmail.com

48

49

Dương Thiệu Toản CN8

duongthieutoan@yahoo.com

50

Phó Quốc Uy CN8

uythao@embarq.com

     

51

Nguyễn Đình An CN9

 

52

Huỳnh Phước Bàng CN9, cựu PGĐ

huynhpbang@hotmail.com

53

Võ Văn Bé CN9

bevan_vo@yahoo.com

54

Bùi Minh Chánh CN9

chanh.bui@gmail.com

55

Nguyễn Bĩnh Cương CN9

ngbcuong@hotmail.com

56

Võ Văn Hoàng CN9

hoang.vovan@gmail.com

57

Âu Hùng CN9

henryau1@yahoo.com

58

Nguyễn Giụ Hùng CN9

hung_g_nguyen@yahoo.com

59

Vũ Ngọc Khánh CN9

 

60

Văn Đình Phúc CN9

phuc.van@sbcglobal.com

61

Hoàng Thanh CN9

hoangthanh45@hotmail.com

62

Nguyễn Hoàng Thu CN9

nguyenhoangthu42@hotmail.com

63

Mã Tường Trung CN9

matrung2000@yahoo.com

     

64

Mai Xuân Thành CN10

maixuanthanh2005@yahoo.com

     

65

Nguyễn Công Đàm CN11

damnguyen47@yahoo.com

66

Đỗ Huỳnh Hổ CN11

dohuynhhocn11@gmail.com

67

Nguyễn Văn Thái CN11

nvthai46@yahoo.com

68

Nguyễn Đình Thanh CN11

thanhnguyendinh@sbcglobal.net

69

Phạm Hữu Thế CN11

thetoneypham@aol.com

     

70

Trần Ngọc Dõng CN12

dntran99@hotmail.com

71

Nguyễn Xuân Mỹ CN12

mynguyen47@yahoo.com

72

Hà Văn Thông CN12

thongvh47@yahoo.com

73

Nguyễn Vĩnh Tuy CN12

từ trần

     

74

Nguyễn Đình Ái CN13

aidinh69@hotmail.com

75

Đào Vị Dân CN13

Daneldao@yahoo.com

76

Nguyễn Kim Điều CN13

nkdieu@gmail.com

77

Nguyễn Huy Động CN13

donwinn2000@yahoo.com

78

Đoàn C Đức CN13

cdoan@juno.com

79

Đinh Quang Khanh CN13

khanhdq9@yahoo.com

80

Lê Văn Khuê CN13

khue_le@yahoo.com

81

Trần Văn Lai CN13 

ltranv@yahoo.com

82

Nguyễn Chi Lăng CN13

ae2lang@yahoo.com

83

Nguyễn Thành Lập CN13

ngt_lap@yahoo.fr

84

Hứa Hiền Minh CN13

itsokm48@gmail.com

85

Trần Quan Nghiệp CN13

quan4319@yahoo.com

86

Nguyễn Mậu Phụng CN13

mauney@videotron.ca

87

Vũ Đình Thuần CN13

vudthuan@yahoo.com

88

Nguyễn Viết Tốn CN13

nguyenvton@yahoo.com

89

Hồ Truyền CN13

hotruyen@yahoo.com

90

Nguyễn Đắc Ứng CN13

ungnguyen2000@yahoo.com

91

Lê Văn Yến CN13

yenn47@hotmail.com

     

92

Vũ Quang Biên CN14

bvu3@cox.net

93

Nguyễn Văn Đệ CN14

denguyen999@yahoo.com

94

Nguyễn Hiền Điệp CN14

hiendiep@yahoo.com

95

Dương Văn Khánh CN14

 

96

Phạm Kinh Luân CN14

ppham0193@rogers.com

97

Nguyễn Hoài Nam CN14

hoainamnguyen51@yahoo.ca

98

Hoàng Huy Phương CN14

phoang02@yahoo.com

99

Trương Đình Ưng CN14

udtwyh@yahoo.ca

100

Nguyễn Văn Thanh Vân CN14

Van.tv.nguyen@mcgill.ca

101

Bùi Quang Vy CN14

vyqbui9@gmail.com

     

102

Lê Quang Đức CN15

David49le@yahoo.com

103

Nguyễn Nam Hùng CN15

namhungnguyen2111@yahoo.com

104

Nguyễn Trung Ngạn CN15 

n_t_ngan@yahoo.com

105

Trần Ngọc Thạnh CN15

david.tran@cemagref.fr

106

Đoàn Đình Thiện CN15

     

107

Nguyễn Anh Châu CN16

thuchau_04@yahoo.com

108

Nguyễn Tấn Đức CN16

duccnc@hcm.fpt.vn

109

Lê Như Dân CN16

lenhudan@yahoo.com

110

Nguyễn Hữu Lãng CN16

langnguyen42@hotmail.com

111

Lê Văn Lộc CN16

levanloc@hotmail.com

112

Lê Thành Nam CN16

hnamsacto@yahoo.com

113

Nguyễn Đình Phúc CN16

ptcnguyen@comcast.net

114

Lưu Vệ Quang CN16

wayneluu@hotmail.com

115

Lê Hữu Luật Thao CN16

davisle@adelphia.net

     

116

Lê Đức Chính CN17

lchinh@yahoo.com

117

Bùi Anh Dũng CN17

anhdungbui@yahoo.com

118

Lê Tự Đoàn CN17

letudoan@gmail.com

119

Phan Công Hào CN17 

phanconghao@yahoo.com

120

Nguyễn Đăng Hòa CN17

global31@on.aibn.com

121

Lâm Văn Huệ CN17

huelam07@gmail.com

122

Nguyễn Trung Lương CN17

luonght@hotmail.com

123

Nguyễn Hữu Nghĩa CN17

dalatnghia@yahoo.com

124

Nguyễn Hùng Quân CN17

hqsystemeng@rogers.com

125

Đinh Văn Quí CN17

saian@vnn.vn

126

Nguyễn Anh Tiến CN17

anhtiennguyen_ksck@yahoo.com

127

Nguyễn Thái Vinh CN17

unclevinh@yahoo.com

     

128

Phạm Văn Hiếu CN18

pham@ecole-debroglie.fr

129

Đỗ Quốc Hy CN18

hqdo2004@yahoo.com

130

Nguyễn Vị Khê CN18

ngvikhe@yahoo.com

131

Nguyễn Thanh Tâm CN18

nguyentt@hcm.fpt.vn

132

Lê Minh Tuấn CN18

133

Nguyễn Việt Trung CN18

nguyen_trung_viet@charter.net

     

134

Đình Trương Hân CN19

dinh.han@yahoo.com

135

Tô Công Hiệp CN19

henrylu99@yahoo.com

136

Nguyễn Tấn Hoàng CN19

Hoangnguyen0954@hotmail.com

137

Võ Thành Lắm CN19

larryvous@yahoo.com

138

Đặng Minh CN19

dangminh@alumni.nd.edu

139

Từ Sứng CN19

stu1@tampabay.rr.com

     

140

Trần Văn Quân HHải74

quanvantran@hotmail.com

141

Trần Bích Thủy HHọc74

bichthuy160@hotmail.com

142

Võ Thiêm HHải74

thivvo@yahoo.com

143

Trần Xuân HHải74

xtran@rogers.com

144

Nguyễn Đình E (Bạn TNDõng)

e.nguyen42@yahoo.com

145

Đinh Hùng (Bạn TNDõng)

hung2dinh@yahoo.com

146

Nguyễn Vũ Hùng (Bạn ĐHHổ)

     

 

Ban Điều Hành Tiền Nhiệm

(Nhiệm Kỳ 1: 2007-2009)

   

1

Hội Trưởng: GS Trần Kiêm Cảnh CN3, Cựu GĐ

2

Phó HT kiêm Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Đắc Ứng CN13

3

Thủ Qũy: anh Nguyễn Sáu CN6

   

4

Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ

5

Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

   

 

(Nhiệm Kỳ 2 & 3: 2009-2013)

   

1

Hội Trưởng: anh Nguyễn Văn Quang CN1

2

Phó HT kiêm Tổng Thư Ký: anh Nguyễn Hùng Quân CN17

3

Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11

   

4

Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ

5

Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ

6

Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

   

 

(Nhiệm Kỳ 4: 2013-2015)

   

1

Hội Trưởng: anh Trần Ngọc Dõng CN12

2

Phó Hội Trưởng: anh Nguyễn Hùng Quân CN17

3

Tổng Thư Ký: anh Phạm Văn Hiếu CN18

4

Thủ Qũy: anh Đỗ Huỳnh Hổ CN11

   

5

Cố Vấn: GS Bùi Tiến Rũng, Cựu GĐ

6

Cố Vấn: GS Trần Kiêm Cảnh, Cựu GĐ

7

Cố Vấn: GS Huỳnh Phước Bàng, Cựu PGĐ

   

 

Trở lên ĐẦU TRANG