Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Tình nghĩa thầy trò không thể nào quên!

 

Chú thích:  Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ

họ và tên cũng như bằng cấp của một số qúy vị nhân viên

Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi!

 

Ban Giám Đốc

Chức Vụ

Thời Gian

Ô. Nguyễn Đăng Hoằng, Giám Đốc

1956

Ô. Văn Đình Vinh, Ingenieur d'Ecole Nationale Superieure D' Arts Et Métiers, Giám Đốc

1956-1964

Ô. Kha Tư Khải, Ingenieur d' Ecole Superieure D' Electricité, Phó Giám Đốc

1958-1959

Ô. Hồ Xích Tú, Ingenieur d'Ecole Polytechnique, Phó Giám Đốc

1962-1963

Ô. Nguyễn Văn Bé, Ingenieur Mechanique de Nantes, Phó Giám Đốc

1963-1964

Ô. Nguyễn Tranh Điệp, Ingenieur Aeronautique, Giám Đốc

1965-1966

Ô. Đào Kim, PhD, Giám Đốc

1966-1967

Ô. Bùi Tiến Rũng, PhD, Giám Đốc

1967-1968

Ô. Vũ Trọng Khởi, MSME, Trưởng Phòng Học Vụ

 1967 -          

Ô. Nguyễn Quang Vận, KSCN, Trưởng Phòng Sinh Viên Vụ

1967-          

Ô. Lê Mạnh Hùng, MSME, Giám Đốc

 1968 -1971

Ô. Trần Kiêm Cảnh, MSME, Giám Đốc

1971-1975

Ô. Huỳnh Phước Bàng, MSME, Phó Giám Đốc kiêm Tổng Giám Xưởng

       -1975

Ô. Nguyễn Công Đàm, KSCN, Trưởng Phòng Học Vụ

       -1975

Ô. Văn Đình Phúc, KSCN, Trưởng Phòng Sinh Viên Vụ

       -1975

Hương

 

Mùi

 

Ô. Bân

 

Ô. Chiểu 

 

Ô. Hậu

 

Ô. Hiền

 

Ô. Hoán, Chủ Sự Hành Chánh

      

 

Ban Giảng Huấn

Nhân Viên Giảng Huấn

Môn Học

Email

Ô. Dương Mộng Ảo, KS

Nhiệt Động Lực Học

 

Ô. Nguyễn Trọng Ba

Đại Số

 

Ô. Trần Văn Bạch, KS Pont et Chaussées      

Tóan

 

Ô. Huỳnh Phước Bàng, MSME      

Quản Trị Xí Nghiệp

  huynhpbang@hotmail.com

Ô. Ngô Kim Bảng, BSME

 

 

Ô. Phùng Văn Bộ, Cu Nhan Ly Hoa

Quang Học

  phungvanbo@yahoo.com

Ô. Trần Thế Can, KSCN

Kỹ Thuật Tạo Tác

 

Ô. Trần Kiêm Cảnh, MSME

Kỹ Nghệ Họa

  kiemcanhtran@yahoo.fr

Ô. Nguyễn Chánh, KS Ecole Polytechnique

Toán

 

Ô. Võ Minh Châu, Cao Dang SPKT

Kỹ Nghệ Họa

 

Ô. Đào Kim Chung, PhD

 

 

Ô. Phạm Quốc Cường, MSME

 

 

Ô. Nguyễn Công Đàm, KSCN

Thí Nghiệm Vật Liệu

 

Ô. Võ Đức Diễn

Điện Giải Tích

 

Ô. Nguyễn Hà Đoàn

Kỹ Nghệ Họa

 

B. Nguyễn Thị Hải Đường, KS Hóa Học

Hóa Học

 

Ô. Trần Minh Giám, PhD   

Kim Khí Học

 

Ô. Nguyễn Minh Hằng

 

 

Ô. Võ Thế Hào, PhD

Toán Giải Tích

 

Ô. Huỳnh Thanh Hòa, KSCN

 

 

Ô. Lê Mạnh Hùng, MSME

Động Lực Học

 

Ô. Kha Tư Khải, BSEE          

Toán

 

Ô. Vũ Trọng Khởi, MSME                

Nghiên Cứu Cơ Phận

 

Ô. Đào Kim, PhD                

 

 

Ô. Bùi Văn Lể

Kỹ Thuật Học Tạo Tác

 

Ô. Hoàng Gia Lịch, Cử Nhân

Anh Văn

 

Ô. Nguyễn Văn Thu Lương

Kỹ Thuật Học Đông Cơ

 

Ô. Trần Quan Nghiệp, KSCN

Kỹ Thuật Học Đông Cơ

 

Ô. Nguyễn Khắc Nhẫn, KS Điện

Điện Học

 

Ô. Dương Kích Nhưỡng, KS Hydraulique

Hydraulique

 

Ô. Đặng Xuân Nhựt, KSCN

Kỹ Nghệ Họa

 

Ô. Đỗ Ngọc Oánh

Nhiên Liệu Động Cơ

 

Ô. Trần Văn Phát, KSCN

Thí Nghiệm Cát

 

Ô. Lê Văn Phú, Cao Dang SPKT

Kỹ Thuật Đúc

 

Ô. Nguyễn Đôn Phú, PhD

Sức Chịu Vật Liệu

 

Ô. Văn Đình Phúc, KSCN

 

 

Ô. Bùi Tiến Rũng, PhD

Sức Chịu Vật Liệu

  rtbui@uqac.ca

Ô. Nguyễn Hoàng Sang, MSME    

Cơ Học Lưu Chất

  jshnguyen@sky.com

Ô. Cấn Thanh Sơn, Cu Nhan Hoa Hoc

 

 

Ô. Nguyễn Hửu Thái, MSME

 

 

Ô. Thẩm Quãng Thành, BSME

 

 

Ô. Văn Đình Thông

 

 

Ô. Huỳnh Thu Toàn, KSCN            

An Toàn Xí Nghiệp

 

Ô. Trịnh Công Toàn           

 

 

Ô. Nguyễn Thanh Tòng, KSCN     

Thí Nghiệm Nhiệt Động Học

 

Ô. Bùi Hữu Tuấn, Pont Et Chaussées

Toán

 

Ô. Nguyễn Hàn Tý, KS Điện

Điện Kỹ Nghệ

  tyhnguyen1@yahoo.com

Ô. Nguyễn Đắc Ứng, KSCN           

Kỹ Nghệ Họa

 

C. Mỹ Vân              

Anh Văn

 

Ô. Nguyễn Khánh Vân, MSME

Sức Chịu Vật Liệu 

 

Ô. Nguyễn Quang Vận, PhD

Nhiệt Động Lực Học

 

Ô. Trương Quang Vân, KS Hàng Không

Toán

 

Ô. Bùi Phát Vượng, KS Hóa Học

Kim Khí Học

 

Mr. Bredier KS Hóa Học

Hóa Học

 

Mr. Bouter

Vật Lý

 

Mme. Chateau

Kế Toán

 

Mr. Chauvin

Toán

 

Mr. Descout

Kỹ Thuật Học

 

Mr. Galois, ENSAM

Kỹ Nghệ Họa

 

Mr. Granotier

Kỹ Thuật Đúc

 

Mr. Joris, ENSAM

Kỹ Nghệ Họa

 

Mr. Koch

Hóa Học

 

Mr. Martin

Kỹ Nghệ Họa

 

Mr. Porter                              

Kỹ Thuật Học Đông Cơ

 

 

Nhân Viên Phụ Giảng

Môn Học

Email

Ô. Trương Văn Bảo

Nguội

 

Ô. Nguyễn Văn Chính

Xưởng Máy Dụng Cụ

 

Ô. Ngô Du

Xưởng Máy Dụng Cụ

 

Ô. Lê Minh Dư

 

 

Ô. Nguyễn Văn Gia

 

 

Ô. Lê Văn Giảng

 

 

Ô. Phan Thế Hùng

Xưởng Động Cơ

 

Ô. Huỳnh Liên Hửu

 

 

Ô. Lê Khải

 

 

Ô. Đỗ Kỷ

 

 

Ô. Khúc Văn Mai

Xưởng Động Cơ

 

Ô. Nguyễn Văn Mân

Xưởng Máy Dụng Cụ

 

Ô. Môn

Xưởng Gò

 

Ô. Lê Đăng Nguyên

Xưởng Máy Dụng Cụ

 

Ô. Mai Bình Phục

Xưởng Mộc

 

Ô. Nguyễn Danh Thắng

Xưởng Máy Dụng Cụ

 

Ô. Thoại

Xưởng Đúc

 

Ô. Nguyễn Trí Tín

 

 

Ô. Nguyễn Văn Tự              

Xưởng Mộc

 

Trở lên ĐẦU TRANG