Sinh Viên CN 15   

 

 

KHÓA 15

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Đinh Am

 

 

2

Trần Hòang Ân

8261380

 

3

Nguyễn Kế Binh

 

 bkn521@yahoo.com

4

Phạm Văn Bình

 

 

5

Nguyễn Minh Chính

8627001

 

6

Tạ Cẩm Chương

 

  chuong.ta@hp.com

7

Huỳnh Sóc Cư

 

 

8

Võ Văn Cương

8960613

 

9

Võ Đại Đạo

 5102786

 

10

Phan Tấn Đạt

0903960380

 dat.hcm@cominasia.com

11

Nguyễn Kim Dong

 

 

12

Huynh Quang Dong

 

 

13

Lê Quang Đức

 

 David49le@yahoo.com

14

La Ton Duong

 

 

15

Nguyễn Hải

0913809287

 haithao@bdvn.vnd.net 

16

Nguyễn The Hiệp

 

 

17

Phan Van Hiếu

 

  hieup@chw.edu.au

18

Đặng Đức Hoa

 từ trần

 

19

Nguyễn Bá Học

 

 

20

Truong Tien Huan

 

 

21

Mai Văn Hùng

8440405

 

22

Nguyễn Nam Hùng

8647227

namhungnguyen2111@yahoo.com

23

Đặng Ngọc Hương

8440651

 

24

Tăng Văn Khương

 

 

25

Trịnh Đình Kỳ

8596173

 

26

Ủ Văn Lập

 

 

27

Nguyễn Thanh Liêm

8439537

 liemthao@hcm.vnn.

28

Le Van Luc

  từ trần

 

29

Nguyen Huu Mao

 

 

30

Luc Phuong Minh

 

 

31

Nguyễn Hoang Minh

 

 

32

Nguyễn Trung Ngạn

8752132

 n_t_ngan@yahoo.com

33

Nguyễn Chanh Nghia

 

 

34

Ngo Thanh Nha

 

 

35

Cao Hữu Nhân

8995523

 

36

Lê Phong

 

Le.Phong@West.Boeing.com

37

Nguyễn Ngoc Phuong

 

 

38

Le Van Quan

  từ trần

 

39

Dao Van Sang

 

 

40

Bang Van Sinh

 

 

41

Cao Ngoc Tan

 

 

42

Nguyễn Van Thang

 

 

43

Trần Ngọc Thạnh

 

david.tran@wanadoo.fr

44

Van Thi

 từ trần

 

45

Doan Dinh Thien

 

  thien.doan@sbcglobal.net

46

To Mong Thuy

 

 

47

Le Cong Tri

 từ trần

 

48

Cao Hữu Trình

 

 

49

Huynh Truoc

 

 hhtruoc@yahoo.com

50

Trinh Quang Tuyen

8255881

 

51

Nguyễn Hoang Vinh

 từ trần

 

52

Nguyễn Văn Vũ

 

 vikyno@hcm.vnn.vn

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG