Sinh Viên CN 16   

 

 

KHÓA 16

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Đức Anh  từ trần  

2

Đinh Ngọc Ánh    

3

Phan Thanh Bần

8460159

 

4

Nguyễn Văn Bê

 

 

5

Nguyễn Văn Bích

8367502

 

6

Trần Quốc Bình

8659037

 

7

Phạm Văn Bửu

8320143

 

8

Nguyễn Anh Châu    

9

Tạ Minh Châu    

10

Trương Võ Văn Chính

8659816

 

11

Nguyễn Chữ

 

 

12

Lê Phú Cường

 

 

13

Văn Đình Cường

 

 

14

Lê Như Dân

 

  lenhudan@yahoo.com

15

Lưu Thái Dũng

 

 

16

Võ Thành Đài

 8996290

 

17

 Nguyễn Văn Đào

 8100961

 

18

 Võ Đại Đạo

 

 

19

Phan Đình Đoàn

 

 

20

Nguyễn Bình Điền

 

 

21

Lê Quang Đức

 

 

22

Nguyễn Tấn Đức

903712134

  duccnc@hcm.fpt.vn

23

Nguyễn Ngọc Đức

 

 

24

Nguyễn Văn Hào

8100961

 

25

Nguyễn Thế Hiệp

 

 

26

Tô Văn Võ Hiệp

 

 

27

Trần Văn Hiếu

 

 

28

Đào Tất Hoan

8652876

  

29

Nguyễn Lê Hoàng

7269547

 lehoang1407@yahoo.com

30

Trần Đình Hoàng

 

 

31

Nguyễn Trí Khiêm

từ trần

 

32

Đỗ Vũ Kim

 

 
33

Nguyễn Văn Kim

7269547

 

34

Đoàn Bội Kình

7269547

 

35

Trịnh Đình Kỳ

8596173

 

36

Lâm Thanh Liêm

0903630229

  

37

Nguyễn Văn Liêu

8955405

 

38

Lê Văn Lộc

Từ trần

 

39

Nguyễn Minh Lợi

 

 

40

Nguyễn Hữu Lãng

 

 

41

Nguyễn An Lưu

 

 

42

Phan Minh Mẩn

 

 

43

Bạch Quang Minh

 

 

44

Lê Thành Nam

 

 hnamsacto@yahoo.com

45

Nguyễn Văn Nầy

8629118

 

46

Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

47

Phạm Văn Ngọc

 

 vanpham@bigpond.net.au

48

Lê Đăng Nguyên

8653207

 

49

Trần Quang Phát

 

 

50

Nguyễn Đình Phúc

 

 

51

Phan Văn Phúc

 

 

52

Mai Bình Phục

8638252

 

53

Lưu Vệ Quang

 

  wayneluu@hotmail.com

54

Châu Văn Quyên

8885822

 

55

Phạm Hữu Rạng

 

 

56

Võ Thành Sang

 

 

57

Phạm Châu Sơn

8501364

 

58

Trần Thanh Sơn

 

 

59

Văn Kế Sum

 

 

60

Đào Thái Thành

 

 

61

Nguyễn Văn Thành

 

 

62

Trần Chí Thành

 

 

63

Lê Hữu Luật Thao

 

  davisle@adelphia.net

64

Trần Bá Thọ

 

 

65

Bùi Sinh Thụy

8325124

 

66

Tôn Thất Thủy

 

 

67

Nguyễn Bắc Tiến

 

 

68

Nguyễn Trí Tín

 

 
69

Chương Bá Tráng

 

 

70

Nguyễn Hữu Trí

 

 

71

Nguyễn Trung Trực

8350228

 

72

Trần Văn Trình

8650044

 

73

Trần Minh Trung

 

   

74

Mai Văn Tu

 

 

75

Nguyễn Văn Tư

   từ trần

 

76

Hoàng Quốc Tuấn

 

 

77

Nguyễn Văn Tuyên

 

 

78

Tôn Thất Tuyển

 

 

79

Trần Hồng Vĩnh

 

 

80

Quách Tịnh Vỏ

 

 

81

Phạm Đình Yên

  từ trần