Sinh Viên CN 17  

 

Sau biến cố 1975, trường QGKSCN bị giải tán; thế vào đó là Khoa Cơ Khí - Đại Học Bách Khoa Hà Nôi.

 

CN17 là 1 trong 3 khóa cuối cùng (17, 18, và 19) được làm nhân chứng lịch sử của những năm tháng loạn lạc và đổi đời của toàn dân Việt. Nhiều sinh viên đã không thể hoàn thành được ước nguyện của mình phải bỏ ngang việc học vì bị đi cải tạo,  vượt biên tìm tự do, hay bị đuổi vì không dấu được lý lịch có cha hoặc anh đã phục vụ miền Nam, bấy giờ là Việt Nam Cộng Hòa.

 

Danh sách dưới đây được đúc kết từ nhiều nguồn khác nhau và còn thiếu sót. Rất mong được tất cả anh chị em tiếp tay để cập nhật.

 

KHÓA 17

Điện Thoại

Email

1

Bùi Đắc An

8651535

dacan@hcm.fpt.vn 

2

Trần Ngọc Ẩn

 

tranngocan54@yahoo.com.au 

3

Phạm Tuấn Anh

8104047

 ptanh_sg@yahoo.com

4

Đoàn Minh Bảy

8103163

 mbay@vn.cannonfareast.com

5

Trần Đức Cường

8994138

 traduccuong@yahoo.com

6

Phú Tích Cường

8152380

 

7

Cao Minh Chung

 từ trần

 cmc3d@yahoo.com

8

Lê Đức Chính

 

 lchinh@yahoo.com

9

Đoàn Hùng Dũng

0510 851693

 

10

Bùi Anh Dũng

 

 anhdungbui@yahoo.com

11

Trần Văn Dưỡng

9401785

 

12

Truong Đệ

 

 

13

Nguyen Son Điền

 

 sondien.lam@auspost.com.au

14

Lê Tự Đòan

 

 letudoan@gmail.com

15

Võ Thành Đông

 8361594

  larryvous@yahoo.com

16

Nguyễn Gia Đức

 

 giaduc@earthlink.net

17

Le Minh Đức

 

 

18

Hồ Tuấn Đức

7312204 

 

19

Lý Minh Đức

8300580

 lyminhduc@pmail.vnn.vn

20

Huynh Bang Gia

 

 

21

Dang Van Giap

 

 

22

Nguyen Minh Hai

 

 

23

Phan Công Hào

 

phanconghao@yahoo.com

24

Nguyễn Hiền

8450892

 

25

Tăng Quốc Hiền

  từ trần

 

26

Trần Hửu Hiệp

8496469

 

27

Nguyen Đăng Hòa

 

 effectiveliving@hotmail.com

28

Nguyen Ngọc Hoa

 

 

29

Tran Van Hoai

 

 

30

Lâm Văn Hu

 

huelam07@gmail.com 

31

Nguyễn Bá Hùng

071830458

nbahung2003@yahoo.com 

32

Nguyễn Thanh Hùng

 

Hung.Nguyen-Schaefer@de.bosch.com

33

Trần Mạnh Hùng

9853179

 manhhung1953@yahoo.com

34

Tran Quoc Hung

 

 

35

Nguyễn Phú Hùng

 

 wayne_nph@msn.com

36

Nguyen Ky Hung

 

 

37

Thái Trọng Huy

8956941

thaitronghuy1953@yahoo.com 

38

Ly Tan Kien

 

 tk.ly@cepu.org

39

Le Van Khanh

 

 levankhanhus@yahoo.com

40

Ngô Ưng Lập

 

unglap.ngo-beelmann@power.alstom.com

41

Dương Thanh Lộc

8443710

dtloc@vnn.vn 

42

Lê Quang Lộc

 

 loc_le54@yahoo.com

43

Lê Đình Lợi

9627765

 

44

Nguyễn Văn Lợi

 

 loinguyenvan@hotmail.com

45

Nguyễn Lương

8655780

 

46

Nguyễn Trung Lương

 

 luonght@hotmail.com 

47

Nguyễn Minh Lý

061 891797

 

48

Võ Trung Mai

8382865

 maivt@hcm.vnn.vn

49

Nguyễn Hửu Nghĩa

8153500

dalatnghia@yahoo.com 

50

Nguyễn Ái Nhơn

7712947

 

51

Lương Ngọc Phúc

8460171

 luong-ngọc.phuc@vnn.vn

52

Nguyễn Hùng Quân

 

 hqsystemeng@rogers.com

53

Đinh Văn Qúi

8291191

 saian@vnn.vn

54

Nguyễn Kim Quy

 

 

55

Nguyễn Trường Sanh

8381558

 

56

Phạm Văn Sáng

8555484

 

57

Nguyen Mau Son

 

 

58

Nguyen Thanh Sơn

  từ trần

 

59

Trần Thanh Sơn

  từ trần

 

60

Lương Tạo

0511 897501

 

61

Huỳnh Văn Thanh

8399377

 

62

Văn Đình Thành

060 862225

 thanhvl@dng.vnn.vn

63

Văn Ngọc Thanh

 

 

64

Vũ Tiến Thịnh

0903833662

 

65

Lâm Hoàng Thọ

 0511 826400

 

66

Nguyễn Duy Thư

 

 thu@mungu.civenv.unimelb.edu.au

67

Nguyễn Anh Tiến

8115386

 anhtiennguyen_ksck@yahoo.com

68

Đỗ Vinh Tiến

076843594

 

69

Nguyen Duy Tin

 

 

70

Lê Hửu Trí

8568716

 

71

Võ Qúy T

 8369489

 

72

Nguyen Thai Vinh

 

  unclevinh@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG