Sinh Viên CN 18   

CN18 cũng là 1 trong những nhân chứng lịch sử của đất nước. Nhiều sinh viên đã không thể hoàn thành được ước nguyện của mình phải bỏ ngang việc học vì bị đi cải tạo, vượt biên tìm tự do, hay bị đuổi vì không dấu được lý lịch có cha hoặc anh đã phục vụ miền Nam, bấy giờ là Việt Nam Cộng Hòa.

Danh sách dưới đây được đúc kết từ nhiều nguồn khác nhau và còn thiếu sót. Rất mong được tất cả anh chị em tiếp tay để cập nhật.

 

KHÓA 18

Điện Thoại

Email

1

Trần Quốc Bảo

Từ trần

 

2

Đòan Bình

 

 superpc@super-pc-cọmau 

3

Võ Minh Châu

0903591145

 

4

Lê Đình Chiến

0903718304

 carae-chien@hcm.vnn.vn

5

Nguyễn Kháng Chiến

088382503

 

6

Phan Thanh Chiếu

  từ trần

 

7

Lê Ứng Cử

0903940435

   leungcu@hcm.vnn.vn

8

Cao Văn Dậu

088535589

  

9

Nguyễn Văn Đạo

0913913475

 daithang_co@yahoo.com.vn  

10

Phan Minh Đức

 

 

11

Trần Đại Đức

 

  

12

Hồ Vũ Dũng

từ trần

 

13

Võ Chí Dũng

 

  

14

Nguyễn Minh Dương

 

 

15

Hà Thúc Đĩnh

 

  

16

Lê Hữu Giàu    

17

Trần Hửu Hạnh

088454290

 

18

Võ Phước Hậu

0903384504

 

19

Vũ Văn Hệ

 

 

20

Lê Trọng Hiệp

0903747486

hieplt@yahoo.com

21

Nguyễn Phước Hiệp

0913628012

 

22

Trần Văn Hiệp

 

htran0815@rogers.com

23

Pham Văn Hiếu

 

pham@ecole-debroglie.fr 

24

Nguyễn Văn Hùng

0913890889

ngvhung.dhk@hcm.vnn.vn

25

Kiều Duy Hưng

061883652

 

26

Nguyễn Văn Huy

088907354

 

27

Dương Ngọc Huy

từ trần

 

28

Đỗ Quốc Hy

 

hqdo2004@yahoo.com 

29

Hoàng Văn Khải

 

 

30

Trần Minh Khải

 

tranminhkhai98012@yahoo.com 

31

Nguyễn Vị Khê

0903743627

vikhe@tlnet.com.vn

32

Lý Đăng Khoa

088999494

 

33

Tăng Kiên

088999494

 

34

Nguyễn Văn Lộc

0913916125

lochang@hcm.vnn.vn

35

Phan Văn Long

088659317

longths@hcm.vnn.vn

36

Phan Văn Luận

088439075

 

37

Võ Văn Lượm

 

 

38

Nguyễn Văn Minh

 

 

39

Hồ Ngũ Phúc

0903743681

 

40

Nguyễn Vĩnh Phước

 

 

41

Nguyễn Văn Quảng

088650755

 

42

Nguyễn Tường Quy

0511828822

 

43

Nguyễn Lê Sơn

088982497

 

44

Ngô Hòang Sơn

089633671

 

45

Nguyễn Kim Sơn

 

 

46

Lê Sinh Sơn

từ trần

 

47

Nguyễn Gia Tám

0903661056

 

48

Nguyễn Thanh Tâm

0908199953

nguyentt@hcm.fpt.vn

49

Nguyễn Kế Thang

 

nguyentk@yahoo.com

50

Nguyễn Chiến Thắng

058824607

 

51

Nguyễn Quốc Thạnh

0903728547

 

52

Nguyễn Đình Thanh

 

Thanhdn@netzero.net

53

Trần Qúy Thanh

0903705123

benthanhbeer@hcm.vnn.vn

54

Thái Khởi Thanh

 

 

55

Nguyễn Đình Thành

088443957

 

56

Nguyễn Hửu Thắng

   

57

Nguyễn Hửu Thiện

 

thiennguyen@amphenol.com.au

58

Nguyền Đình Thọ

088449536

 

59

Nguyễn Đình Thông

08430182

ndthong@hcm.vnn.vn

60

Phạm Ngọc Thông

 

 

61

Bùi Văn Thừa

0903818827

 

62

Nguyễn Hửu Thường

 

 

63

Nguyễn Năng Tín

0903833014

namhai@hcm.vnn.vn

64

Phạm Ngọc Trai

 

 

65

Khúc Hiểu Trọng

 

 

66

Nguyễn Việt Trung

 

nguyen_trung_viet@charter.net

67

Đinh Văn Trử

0903907588

dvtru@hcm.vnn.vn

68

Phan Lưu Từ

  0903735065

 

69

Lê Minh Tuân

088350932

16pvt@hcm.fpt.vn

70

Trần Quốc Việt

0511820141

 

71

Bùi Khánh Vân

 

phonelink: 130-11676

72

Nguyễn Ngọc Vũ