Sinh Viên CN 19   

Và đây, những người em út vừa tìm lại được sau 30 năm lưu lạc!

 

Đây là khóa cuối cùng nhập trường năm 1974 gồm có 60 sinh viên từ các trường trung học phổ thông và 40 từ các trường trung học kỹ thuật. Những sinh viên khóa nầy ít được đàn anh biết đến (chính anh em cùng khóa cũng không biết nhau hết) vì niên học 1974-1975 là năm đầu tiên Trung Tâm áp dụng lối học tín chỉ. Theo cách học nầy thì trong 2 năm đầu tất cả sinh viên của Trung Tâm phải học chung với nhau các môn Đại Cương. Nhưng mới được 1 năm thì xãy ra biến cố 1975, trường đã bị giải tán và anh em đã mất cơ hội để gặp đàn anh.

 

CN19 là 1 trong những nhân chứng lịch sử của đất nước năm 1975. Nhiều sinh viên đã không thể hoàn thành được ước nguyện của mình phải bỏ ngang việc học vì bị đi cải tạo, vượt biên tìm tự do, hay bị đuổi vì không dấu được lý lịch có cha hoặc anh đã phục vụ miền Nam, bấy giờ là Việt Nam Cộng Hòa.

 

Danh sách dưới đây được đúc kết từ nhiều nguồn khác nhau và còn thiếu sót. Rất mong được tất cả anh chị em tiếp tay để cập nhật.

 

 

KHÓA 19

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Văn Ba

 

nguyen_van_ba@bat.com 

2

Đăng Đinh Quốc-Bảo

 

Dangbaoegpcl@hcm.vnn.vn

3

Lê Thiện Be

 

hnthanh @hcm.vnn.vn

4

Đỗ Ngọc Bình

 

binhoanh@hcm.vnn.vn

5

Nguyễn Bình

 

 

6

Nguyễn Đình Bình

 

ngdhbinh@yahoo.com 

7

Diệp Hồng Chí

 

ccmv@hcm.vnn.vn 

8

Lê Tuấn Dân

 

 letuandan@yahoo.com

9

Vũ Hiến Đạt

 

 

10

Tông Phước Diệm

 

jtong@csc.com.au

11

Bùi Dũng

 

 

12

Tô Tiến Dũng

 

dung.t.to@boeing.com

13

Đinh Trương Hân

 

dinh.han@yahoo.com

14

Trần Hạnh

 

 

15

Nguyễn Đăng Hảo

 

 

16

Huỳnh Ngọc Hiệp

 

hnhiep@hcm.vnn.vn

17

Tô Công Hiệp

 

henrylu99@yahoo.com

18

Nguyễn Tấn Hoàng

 

 Hoangnguyen0954@hotmail.com

19

Nguyễn Thế Hoành

 

 

20

Hồ Xuân Hoạt

 

 

21

Nguyễn Đức Hồng

 

 

22

Lê Văn Huệ

 

 

23

Phan Tấn Hùng

 

 

24

Nguyễn Cao Khai

 

khai.nguyen@cdaero.com

25

Đinh Quốc Khánh

 

 

26

Nguyễn Văn Kông

 

 

27

Trương Thành Lang

 

 

28

Trần Quang Lạc

 

lactran@eckartasia.net

29

Võ Thành Lắm

 

larryvous@yahoo.com 

30

Nguyễn Minh Lân

 

 

31

Bùi Quốc Lập

 

Lapbqpnt2000@yahoo.com 

32

Lý Văn Liêm

 

 

33

Đăng Minh

 

dangminh@alumni.nd.edu

34

Nguyễn Hùng Minh

 

ipix@bigpond.com 

35

Nguyễn Sơn Minh

 

 minh@pedrini.it

36

Trần Minh

 

minhcse@yahoo.com

37

Trần Văn Minh

 

 

38

Từ Quang Minh

 

 

39

Võ Công Minh

 

 

40

Trương Quang Mỹ

 

 

41

Bùi Nam

 

namyen@hcm.fpt.vn

42

Lý Kim Ngươn

 

 

43

Võ Nguyên

 

 

44

Nguyễn Phương

 

nguyenphuong@hcm.vnn.vn

45

Lê Tấn Sơn

 

 

46

Trương Đinh Sơn

 

dinhson@hcm.fpt.vn

47

Từ Sứng

 

stu1@tampabay.rr.com

48

Dương Tuấn Tài

 

 

49

Nguyễn Văn Te

 

 

50

Lê Thành

 

 

51

Nguyễn Văn Thành

 

 

52

Trần Quang Thành

 

 

53

Trần Cao Thiên

 

 

54

Bùi Duy Tho

 từ trần

 

55

Nguyễn Hữu Thông

 

juliothong@hcm.vnn.vn

56

Nguyễn Thu

 

 

57

Hoàng Thái Thuấn

 

 

58

Bùi Ngọc Thuận

 

 

59

Phạm Văn Thuận

 

 

60

Vương Tân Tiến

 

 

61

Vũ Công Tiếp

 

hoangan@hcm.vnn.vn

62

Phạm HồI Trang

 

 

63

Đỗ Văn Trong

 

 

64

Hồ Trung

 

 

65

Nguyễn Minh Trung

 

 Trungmn1954@yahoo.com

66

Hoàng Anh Tuấn

 

 

67

Lê Quốc Tuyên

 

 

68

Trần Quý Vượng

 

 

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG