Ai vắng mặt dơ tay lên!

Kính lảo đắc thọ! Xin nhường qúy anh đi trước!

 

Đại Niên Trưởng CN 01-03

 

 

KHÓA 01

Điện Thoại

Email

1 Trần Thế Can 8416854 trthcan37@yahoo.com

2

Lê Quang Chất

 

chatquangle_99@yahoo.com

3

Nguyễn Năng Cường

 

phuoccuong@hotmail.com

4

Lê Văn Dỉnh

8441332

 dinhvanle@yahoo.com

5

Vũ Hửu Doanh

 

 doanh_vu@yahoo.com

6

Trần Văn Đáng

 

 

7

Phạm Quang Đẩu

 

duahoa@aol.com 

8

Nguyễn Thành Đức

Từ trần

 (Chị NTĐ) yvettehuynh@hotmail.com

9

Bùi Ngọc Hảo

 

 Lymn@aol.com

10

Trần Cẩm Hồng

  từ trần

camhongtr@wanadoo.fr

11

Phạm Anh Kiệt

 Từ trần

 

12

Võ Sáng Nghiệp

8243865

 

13

Trần Kim Nở

 

 

14

Nguyễn Văn Quang

 

quang95129@yahoo.com

15

Sầm Bửu Sơn

 

sonbsam@yahoo.com

16

Nguyễn Văn Tân

 

ntanhoa@yahoo.com

17

Quách Thị Thu

8 8260726 

quachthithukscn@yahoo.com

18

Tôn Thất Tiêu

 

tonantoine@yahoo.fr

19

Mai Thanh Tra

 

 

20

Nguyễn Thanh Vân

 

 vuive52@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

KHÓA 02

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Cư Cường

 từ trần

 

2

Nguyễn Võ Đức

 

 duc.van@sympatico.ca

3

Nguyễn Văn Giảng

từ trần

 

4

Nguyễn Khắc Hãn

 

 

5

Trần Hữu Hậu

 từ trần

 

6

Dương Đình Hợp

 

 ddh1936@yahoo.com

7

Trương Tiến Huân

  949 589 0836 

hohuan98@yahoo.com

8

Lê Văn Kim

 từ trần  

 

9

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

10

Huỳnh Vĩnh Nhân

8243143

 

11

Tôn Thất Quang

425 771 7125

 

12

Nguyễn Thanh Tâm

8996605

 

13

Phạm Hữu Trai

  từ trần  

 

14

Lê Phước Tuế

 

 

15

Nguyễn Khánh Vân

 

tpnguyen@bigpond.net.au 

16

Lê Thanh Tân Vân

 

vle@veytec.com 

17

Nguyễn Đôn Xuân

 

nguyendonxuan@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

KHÓA 03

Điện Thoại

Email

1

Trần Kiêm Cảnh

 

kiemcanhtran@yahoo.fr

2

Nguyễn Hà Đòan

  từ trần

chinhtam@hotmail.com 

3

Trần Cẩm Huân

  từ trần

 

4

Đào Kim

 

 

5

Lê Hữu Liêu

 

 

6

Nghiêm Quốc Mỹ

   từ trần

 

7

Đặng Xuân Nhựt

8060529

 

8

Lê Minh Quân

 

quanmle@yahoo.com

9

Nguyễn Văn Tâm

 từ trần

 

10

Nguyễn Hữu Tấn

 

 

11

Trần Văn Thạch

  từ trần

 

12

Hùynh Bá Thế

  từ trần

 

13

Hùynh Bá Thời

 từ trần

 

14

Lâm Dân Trường

 từ trần

dtlam@scarlet.be

15

Đào Thiện Yết

 từ trần

 

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG